ÚvodNaše školaZaměstnanci školy

Naše škola

Školní rok

Výuka

Zaměstnanci školy

Mgr. Ludmila Ornstová - ředitelka školy, učitelka ZŠ, vystudovala PF v Ústí nad Labem, obor NJ, dějepis, pracuje jako koordinátor pro projekt příhraniční spolupráce Česka a Německa, výuka pedagogů v rámci udržitelnosti projektu, rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň

Mgr. Hana Drozdová - učitelka ZŠ, vystudovala PF v Ústí nad Labem v oboru učitelství 1. stupně se specializací na hudební výchovu, dlouholetá praxe v oboru, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Lenka Altmanová - učitelka MŠ, vychovatelka a vedoucí stravování, vystudovala SPgŠ v Liberci - obor učitelství v MŠ, dlouholetá praxe v oboru, účastnila se průběžně vzdělávacích seminářů pro uč.v MŠ a seminářů Zdravé výživy a integrace žáků s handicapem, výuka NJ dětí v MŠ a žáků v ŠD

Bc. Petra Schindlerová - učitelka v MŠ, vystudovala SPŠS chemicko - technologickou v Novém Boru, na SZŠ v Děčíně obor- Pracovník sociální péče, Pedagog volného času na TU v Liberci, bakalářské studium Speciální pedagogiky pro předškolní vzdělávání na TUL v Liberci, obor logopedie - psychopedie, studium Speciální pedagogiky v Mgr. programu, obor psychopedie - etopedie

Gabriela Bienertová - kuchařka, vystudovala učební obor Kuchař-kuchařka, dlouholetá praxe v gastronomii, účastnila se seminářů Zdravá výživa

PANÍ GABRIELE BIENERTOVÉ DĚKUJEME ZA PRAVIDELNÝ SPONZORSKÝ DAR PRO RODIČE A DĚTI Z MŠ- FOTOGRAFIE DĚTÍ A

ZA VÝZDOBU NAŠÍ ŠKOLY.

Kamila Brožová - školnice, pomocná pedagogická pracovnice, vystudovala obor - prodavačka

Lenka Slaninová - logoped, vystudovala SPgŠ v Liberci a specializaci logopedie+speciální pedagogika, dlouholetá praxe v oboru, pracovala jako učitelka v MŠ a na ZŠ pro handicapované žáky v České Lípě.

Tereza Klečková - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD, Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor - předškolní a mimoškolní pedagogika, studium pro asistenty pedagoga (PPP Ústeckého kraje a Zařízení pro DVPP, Teplice)