ÚvodNaše školaVýukaVzdělávací programy

Naše škola

Školní rok

Výuka

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Tematické plány pro výuku čtenářských dílen 3. ročník

Vlastní hodnocení školy

Český jazyk, 1. - 4. ročník

Anglický jazyk, 3. - 4. ročník

Matematika, 1. - 4. ročník

Prvouka, 1. - 3. ročník

Přírodověda, 4. ročník

Vlastivěda, 4. ročník

Hudební výchova, 1. - 4. ročník

Výtvarná výchova, 1. - 4. ročník

Pracovní činnosti, 1. - 4. ročník

Tělesná výchova, 1. - 4. ročník

Environmentální výchova, 1. - 4. ročník

Dopravní výchova

Tématický plán čtenářské dílny 2. ročník

Dodatek č. 1 k ŠVP ZV

Finanční gramotnost

Etická výchova

Finanční gramotnost

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Školní vzdělávací program školní družiny