OP VVV - KreativO

ZŠ a MŠ Okrouhlá se zapojila do výzvy MŠMT č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. v rámci OP VVV s názvem KreativO s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004233 v období od ledna 2017 do ledna 2019.

Články