ÚvodJídelnaStravné

Stravné

Stravné a příspěvek MŠ a ŠD

Příspěvek na stravné se vybírá vždy v polovině měsíce na ten daný měsíc.

 

Odhlašování obědů proběhne vždy předchozí den do 14:00 hodin nebo 1.den nemoci dítěte do 8:00 hodin ráno na telefonní číslo 487 726 050.

Podle vyhlášky Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou platné tyto poplatky za školní stravování.

Stravné v ZŠ a MŠ (od 1.3.2018)

 

Příspěvek MŠ, ŠD

V případě, kdy dítě nedochází ani jeden den v měsíci, může ředitelka školy rozhodnout na základě písemné žádosti zákonného zástupce o snížení úplaty na 100,- Kč.

 

Příspěvek ve ŠD zahrnuje pedagogickou činnost ve školní družině + volnočasové aktivity, nákup pomůcek a her pro ŠD.