ÚvodDokumentyVzdělávací program

Vzdělávací program

ŠVP ZV

Tematické plány pro výuku čtenářských dílen 3. ročník

Vlastní hodnocení školy

Český jazyk, 1. - 4. ročník

Anglický jazyk, 3. - 4. ročník

Matematika, 1. - 4. ročník

Prvouka, 1. - 3. ročník

Přírodověda, 4. ročník

Vlastivěda, 4. ročník

Hudební výchova, 1. - 4. ročník

Výtvarná výchova, 1. - 4. ročník

Pracovní činnosti, 1. - 4. ročník

Tělesná výchova, 1. - 4. ročník

Environmentální výchova, 1. - 4. ročník

Dopravní výchova

Tématický plán čtenářské dílny 2. ročník

ŠVP PV 2017

Dodatek č. 1 k ŠVP ZV

Finanční gramotnost

Etická výchova

Finanční gramotnost

ŠVP ŠD 2017

Dodatek k ŠVP ZV č. 2