ÚvodDokumentyŘády

Řád školy

Klasifikační řád

Volební řád školské rady

Informace k volbám do školské rady

Jednací řád školské rady

Školní řád MŠ 2018/19

Konkretizované očekávané výstupy - příloha ke školnímu řádu MŠ

Školní řád ZŠ 2018/19

Vnitřní řád školní družiny 2018/2019

Vnitřní řád školní jídelny 2018/2019