ÚvodDokumentyŘády

Řád školy

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku šk. roku 2018/2019

Klasifikační řád

VOLEBNÍ ŘÁD ŠR

Školní řád ZŠ 2017/18

INFORMACE O VOLBÁCH DO ŠR

Co si přinesu v září do školy?

Organizace školního roku 2017/18

Vnitřní řád školní družiny 2017/2018

Vnitřní řád školní jídelny 2017

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Školní řád MŠ 2017/18

Žádost o snížení úplaty v MŠ

Žádost o uvolnění z povinné předškolní docházky

Žádost o uvolnění žáka z vyučování