Úvod

Ke stažení

Informace o povinném předškolním vzdělávání pro zákonné zástupce dětí

Co potřebuji v září do školy

Organizace školního roku 2018/19

Informace a kritéria k přijímání dětí do 1.roč.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o snížení úplaty v MŠ

Žádost o uvolnění z povinné předškolní docházky

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Oznámení o individuálním vzdělávání (MŠ)

Sdělení o zřízení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů 2018

Soubor poučení o ochraně osobních údajů pro děti

Informace ke zpracování osobních údajů pro účely obsazení pracovních pozic