ÚvodAktuality

Zápis dětí do MŠ

28.04.2020

Ná základě opatření MŠMT se zápis do MŠ uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne od 6. do 13. května 2020.

Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je řádně podaná žádost se všemi náležitostmi a přílohami a povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Ředitelka školy dále postupuje podle kritérií přijímaní dětí uvedených v záložce Naše škola.

Zákonný zástupce si může formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání stáhnout na našich internetových stránkách v záložce Dokumenty/Ke stažení. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost je možné podat:

  • do datové schránky školy (vm6if5r)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobním podáním od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin (případně vhozením do poštovní schránky školy v tomtéž období)

Rozhodnutí o přijetí bude zasláno poštou.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem každý všední den od 8 do 12 hod.

Fotogalerie

Zpět na aktuality