ÚvodČlánky

Termíny zápisu dětí do MŠ a do ZŠ

06.02.2017

Zápis dětí do MŠ se uskuteční ve středu 10.5. od 14:30 do 16:00 v prostorách školy.

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost informacím k povinnému předškolnímu vzdělávání v záložce "Dokumenty".

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se koná v úterý 11.4. od 14:30 hodin.

Kritéria pro přijímání dětí a informace k průběhu zápisu naleznete na internetových stránkách školy v záložce "Dokumenty". Zároveň zde naleznete podklady k vytištění (žádost o přijetí, žádost o odklad povinné šk. docházky), které si můžete přinést již vyplněné s sebou, nebo je dostanete k vyplnění na místě.

Uvažují-li zákonní zástupci dítěte o odkladu povinné školní docházky, měli-by žádost o odklad povinné školní docházky předložit u zápisu, doplněnou vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.