ÚvodAktuality

Informace k zápisu dětí do ZŠ

24.03.2020

Vážení rodiče,

na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18.3.2020 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s § 36 školského zákona, tedy v období od 1. do 30. dubna 2020.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády se uskuteční pouze formální část zápisu. Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky, a v období od 8. dubna do 17. dubna 2020 ji zašle poštou nebo vhodí do poštovní schránky školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude doručeno stejným způsobem. Zákonní zástupci mohou zvolit i jiný způsob doručení, buď zaslat žádost do datové schránky školy, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. 

Potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách školy v záložce Dokumenty/Ke stažení. Přečtěte si prosím i kritéria přijímání dětí do naší školy ve stejné záložce, kde naleznete informace, kterých dětí se zápis týká (bod 1.), jaká jsou kritéria přijímání (bod 3.) a jak postupovat v případě odkladu školní docházky (bod 5.). Vzhledem k současné situaci se dodací lhůty potřebných příloh k odkladu samozřejmě prodlužují.

Po ukončení mimořádných opatření pak uspořádáme společné setkání zapsaných dětí i rodičů, aby se v případě potřeby seznámili s prostředím školy a dostali potřebné informace k začátku školního roku 2020/2021.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Fotogalerie

Zpět na aktuality